Order food

Order food

Saigon Pho and Grill

4.2 (518)$Vietnamese restaurant

4645 Hwy 6 L, Sugar Land, TX 77478

Saigon Pho and Grill

4645 Hwy 6 L, Sugar Land, TX 77478

Place order with

Menufy
Ready in 20 min
$1.75 service fee
Storefront by DoorDash
No service fee
saigonphongrillvnh.com
May offer pickup
Business website
Grubhub Direct
Ready in 10 min
$0.00 service fee
Grubhub
Ready in 10 min
$0.00 service fee
Seamless
Ready in 10 min
$0.00 service fee
DoorDash
Ready in 13 min
No service fee
UberEats
Ready in 4-19 min
No service fee
Menu
APPETIZERS
1. Fried Egg Rolls (2)
$4.00
Chả Giò
2. Spring Rolls (2)
$4.00
Gỏi Cuốn
4. Pork BBQ Sandwich
$5.25
Bánh Mì Heo Nướng
5. Fried Tofu Spring Rolls (2)
$4.00
Gỏi Cuốn Tofu
6. Spring Rolls (2)
$4.50
Gỏi Cuốn Thịt Nướng
7. Beef BBQ Sandwich
$5.25
Bánh Mì Bò Nướng
8. Chicken BBQ Sandwich
$5.25
Bánh Mì Gà Nướng
3. Vegetarian Spring Rolls (2)
$3.75
Gỏi Cuốn Rau
10. Fried Vegetarian Egg Rolls (2)
$4.00
Chả Giò Chay
EGG NOODLE SOUP
31. Beef Stew Egg Noodle Soup
$11.50
Mì Bò Kho
32. Meatballs
$11.50
Mì Bò Viên
33. Chicken Egg Noodle Soup
$11.50
Mì Gà
34. Seafood Egg Noodle Soup
$11.50
Shrimp, fish ball, and squid. Mì Hải Sản
35. Fish Ball Egg Noodle Soup
$11.50
Mì Cá Viên
BEEF NOODLE SOUP
9. Combination with Meatball Pho
$12.25
Phở ÐẶc Biệt
11. Filet Mignon Steak Pho
$10.25
Phở Tái
12. Lean Brisket & Steak Pho
$10.25
Phở Tái Chín
13. Brisket & Steak Pho
$10.25
Phở Tái Nạm
14. Soft Tendons & Steak Pho
$10.25
Phở Tái Gân
15. Meatballs & Steak Pho
$10.25
Phở Tái Bò Viên
16. Brisket, Brisket Point, & Steak Pho
$10.25
Phở Tái Nạm Gầu
18. Beef Trip, Soft Tendons, Brisket, Brisket Point, & Steak Pho
$10.25
Phở Tái Nạm Gầu Gân Sách
19. Rough Flank & Steak Pho
$10.25
Phở Tái Vè Dòn
22. Lean Brisket Pho
$10.25
Phở Chín
27. Meatballs Pho
$10.25
Phở Bò Viên
28. Pho Without Meat
$10.25
Phở Không Thịt
29. Beef Stew Pho
$11.25
Phở Bò Kho
37. Tofu Pho
$11.25
Phở ÐẬu Khuôn
CHICKEN NOODLE SOUP
40. White Meat Chicken Pho
$10.25
Phở Gà Thịt Trắng
41. Dark Meat Chicken Pho
$10.25
Phở Gà Thịt Nâu
42. White & Dark Meat CHicken Pho
$10.25
Phở Gà Hỗn Hợp
SPECIALTY NOODLE SOUP
68. Hue Style Spicy Pork Broth Soup
$12.00
Bún Bò Huế
36. Wonton Noodle Soup
$11.75
Mì Hoành Thánh
43. Clear Vermicelli Soup
$11.75
Choice of dark or white meat. Miến Gà
98. Kid Pho
$6.50
Choice of chicken or beef. Trẻ Em Phở
107. Clear Crab Broth Soup
$11.75
Bún Riêu
VIETNAMESE BBQ RICE DISHES
55. Grill Chicken Breast & Rice
$11.75
Com Ga Trang Nuong
57. Filet Mignon Shaking Beef & Rice
$15.50
Cơm Bò Lúc Lắc
50. Vietnamese Pork Chop & Rice
$11.50
Cơm Sườn Nướng
52. Vietnamese BBQ Pork & Rice
$11.00
Cơm Thịt Nướng
53. Korean BBQ Beef & Rice
$15.50
Cơm Sườn Bò ÐẠi Hàn
54. Charbroiled BBQ Chicken & Rice
$11.00
Cơm Gà Nướng
56. Saltgrass BBQ Beef & Rice
$11.25
Cơm Bò Nướng Sả
59. Vietnamese Shaking Chicken & Rice
$13.50
Cơm Gà Lúc Lắc
61. Vietnamese Shaking Tofu & Rice
$12.00
Cơm Tofu Lúc Lắc
FRIED RICE
101. Beef Fried Rice
$11.25
Cơm Chiên Bò
104. Combination Fried Rice
$12.50
Shrimp, beef, and chicken. Cơm Chiên Thập Cẩm
100. Tofu Fried Rice
$11.00
Cơm Chiên Tofu
102. Chicken Fried Rice
$11.00
Cơm Chiên Gà
103. Shrimp Fried Rice
$12.00
Cơm Chiên Tôm
VERMICELLI
30. Beef Stew Sandwich
$11.25
Bánh Mì Bò Kho
51. Chicken Quartet Roasted by Oil
$12.25
Cơm Gà Xối Mỡ
65. Vietnamese BBQ Pork & Egg Roll Vermicelli
$11.25
Bún Thịt Nướng Chả Giò
39. Tofu Vermicelli
$11.00
Bún Tofu
58. Vietnamese BBQ Beef Vermicelli
$11.25
Bún Bò Nướng
60. Egg Roll Vermicelli
$11.00
Bún Chả Giò
62. Grilled Shrimp Vermicellil
$11.25
Bún Tôm Nướng
66. Charbroiled Chicken Vermicelli
$11.00
Bún Gà Nướng
69. BBQ Pork Vermicelli
$11.00
Bún Thịt Nướng
SPECIALTY FOOD
17. Shrimp Pho
$11.75
Phở Tôm
111. Bò Né
$17.50
Sizzling filet mignon, sunny side eggs, chicken liver paste, salad, and baghuette.
112. Cơm Sườn Nướng, Bì, Chả, Trứng Chiên
$14.00
Vietnamese BBQ pork chop, shredded pork, baked egg, sunny side egg, and rice.
113. Cơm Thịt Nướng, Bì, Chả, Trứng Chiên
$14.00
Vietnamese BBQ pork, shredded pork, baked egg, sunny side egg, and rice.
DRINKS
83. Vietnamese Iced Artisian Coffee
$4.00
Café Sữa ÐÁ
84. Vietnamese Hot Artisian Coffee
$4.00
Café Sữa Nóng
85. Iced Lemonade
$3.50
ÐÁ Chanh
86. Soda-Infused Iced Lemonade
$4.00
Soda Chanh
87. Vietnamese Black Coffee
$3.50
Café ÐEn
88. Soybean Milk
$3.00
Sữa ÐẬu Nành
92. Soda
$1.75
Nước Ngọt
94. Iced Tea
$2.25
Trà ÐÁ
95. Hot Tea
$2.25
Trà Nóng Cho Một Người
DESSERTS
76. Taro Smoothie
$4.50
Sinh Tố Khoai Môn
77. Apple Smoothie
$4.50
Sinh Tố Táo
79. Strawberry Smoothie
$4.50
Sinh Tố Dâu
73. Papaya Smoothie
$4.50
Sinh Tố ÐU ÐỦ
75. Mango Smoothie
$4.50
Sinh Tố Xoài
78. Avocado Smoothie
$4.50
Sinh Tố Bơ
Your order
Empty basket icon

Add something to your order.